Bu ders notu
  • 3060 kişi okudu


TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI
Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ve Avrupa arasında köprü görevini üstlenir.

Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve Suriye sınır komşularıdır.

Akdeniz…

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI
Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ve Avrupa arasında köprü görevini üstlenir.

Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve Suriye sınır komşularıdır.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'e kıyısı olan bir yarımada ülkesidir.

Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na sahiptir.

Dünya petrollerinin büyük bir kısmını bulunduran Ortadoğu ülkeleri ile Kafkas ülkelerine komşudur.

Bunun için Ortadoğu'dan Avrupa'ya giden petrol boru hatları ülkemizden geçmektedir.

Zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile genç bir nüfusa sahip olması uluslararası alandaki gücünü artırmıştır.

Yukarıdaki özelliklerinden dolayı Dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir.

İslam alemi ile Hristiyan alemi arasında bulunması ve birçok medeniyete beşiklik yapması tarihi ve turistik önemin arttırmıştır.

Türkiye, Alp-Himalaya dağ kuşağı üzerinde bulunur. Bu nedenle yeryüzü şekilleri dağlık ve engebeli, yükselti ortalaması fazla, yer yapısı kırıklı, deprem tehlikesi yüksek ve sıcak su kaynaklarınca zengindir.

Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için sıcaklık düşer, karasallık artar.

Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanır.

Ege Bölgesi'nde dağlar kıyıya dik, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde ise paralel uzanır.

Yer şekilleri engebeli olduğu için, gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.

Özel konumdan dolayı, iklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri çeşidi vb. fazladır.
 

Okunma Sayısı 3060
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir