Bu ders notu
  • 2336 kişi okudu


Türkiye Tarihi – Kültür ve Medeniyet – Devlet Yönetimi

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Anadolu Selçukluları’nda devlet yönetimi Büyük Selçuklulardan örnek alınarak düzenlenmiştir.

–          Diğer Türk beylikleri de Anadolu Selçuklu devlet yönetimi örgütüne…

–          Anadolu Selçukluları’nda devlet yönetimi Büyük Selçuklulardan örnek alınarak düzenlenmiştir.

–          Diğer Türk beylikleri de Anadolu Selçuklu devlet yönetimi örgütüne benzer birimler oluşturmaya çalışmışlardır.

 

Hükümdarlar

–          Birçok Türk devletlerinde ve Anadolu’da kurulan devletlerde taht ve ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı.

–          Hükümdarlar bazı durumlarda, yerine geçecek şehzadeleri veliaht tayin edebilirlerdi.

–          Şehzadeler, melik unvanıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin denetiminde eğitilir ve yöneticilik yaparlardı.

–          Anadolu Selçuklu hükümdarlar:

·        sultan

·        keykubat

·        rükneddin

·        sultan-ı galip

gibi unvanlar kullanmışlardır.

–          Hükümdar, ülkenin mutlak hakimiydi. Gelişigüzel emir veremez, töre ve din kurallarına göre ülkeyi yönetirdi.

–          Anadolu Selçukluları’nda ülkenin her yerinde sultan adına hutbe okutulur ve para bastırılırdı.

 

Divan Teşkilatı (Hükümet)

–          Anadolu Selçuklu Devleti ve beylikler döneminde ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi işlerini yürüten organa Divan-ı Saltanat (Büyük Divan) denilirdi.

–          Büyük Divan’ın başı sultandı. Ancak, sultan olmadığı durumlarda divana vezir başkanlık ederdi.

Büyük Divana Bağlı Divanlar:

Niyabet-i Saltanat: bu makamı idare edene Naib-i Sultan adı verilirdi. Naib-i sultan devlet idaresinde vezirden sonra gelirdi. Naibin görevi, hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmekti. Sultanın bütün yetkilerine sahipti.

Divan-ı Tuğra: Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Bu divanda yabancı dil ve diplomasi bilgisine sahip kişiler bulunmaktaydı. Bu divanda hükümdarın nişan ve tuğrasını çeken kimselere tuğrai veya münşi denirdi.

Divan-ı Arz: devletin merkezindeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak bu divanın göreviydi. Ordunun her türlü yiyecek giyecek ve teçhizat ihtiyaçları bu divan tarafından tespit edilir ve karşılanırdı. Bu divanın başkanına ariz veya emir-i ariz denirdi.

Divan-ı İstifa: devletin gelir ve gider hesaplarına bakan divandır. Vergilerin toplanmasını sağlar ve devletin diğer mali işleriyle uğraşırdı. Bu divanın başkanına müstevfi denirdi.

Divan-ı Pervane: Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların (tımar) düzenlenmesinden sorumluydu. Bu divanın başkanına pervaneci denirdi.

 

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2336
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir