Bu ders notu
  • 3971 kişi okudu


Türkiye Tarihi – Anadolu Selçuklu Devleti

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Devletin kurucusu Süleyman Şah’tır.

–          Devletin ilk merkezi İznik’tir.

–          I. Kılıçarslan zamanında 1096 yılında…

–          Devletin kurucusu Süleyman Şah’tır.

–          Devletin ilk merkezi İznik’tir.

–          I. Kılıçarslan zamanında 1096 yılında Haçlı Seferleri başlamıştır. İznik Haçlıların eline geçince başkent Konya’ya taşınmıştır.

–          I. Mesut Dönemi’nde ilk Anadolu Selçuklu parası (sikke) bastırılmıştır. Bakır olan bu para, II. Kılıçarslan Dönemi’nde gümüş ve altın olarak basılmıştır.

–          II. Kılıçarslan Dönemi’nde Bizans ile yapılan 1176 Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu Selçuklu Devleti kazanmış, böylece Anadolu’nun Türk yurdu olması kesinleşmiştir.

–          Anadolu Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan ve Konya’yı kültür-sanat merkezi haline getiren Alaaddin Keykubat ticareti geliştirmek için:

·        Kırım Yarımadası’na sefer düzenlemiş ve Suğdak Limanı’nı ele geçirerek bölgeye Türk tüccarlar yerleştirmiştir.

·        Alanya’yı alarak burada bir tersane açmıştır.

·        Anadolu’da kervansaray ve hanlar yaptırmıştır.

·        Yabancı tüccarlara ticari ayrıcalıklar vererek mallarına sigorta uygulaması başlatmıştır.

·        Ahi Teşkilatı’nı geliştirmiştir.

–          Alaaddin Keykubat, 1230 Yassıçemen Savaşı’nda Harzemşahları mağlup etmiş ve Doğu Anadolu’yu ele geçirmiştir. Böylece, Moğollarla sınırdaş olmuştur.

–          II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde 1240 yılında yaşanan Baba İshak Ayaklanması (Babailer İsyanı) devletin güçsüzleşmesine yol açmıştır.

–          1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı kaybedilmiştir. Bu savaşın ardından Anadolu Selçuklu Devleti ikiye bölünerek başına bir İlhanlı (Moğol) valisi atanmış, ardından da yıkılmıştır.

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 3971
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir