Bu ders notu
  • 2345 kişi okudu


Toprak Oluşumu ve Türkiye’deki Toprak Tipleri – Toprak Oluşumunu Etkili Olan Faktörler

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

                                       

Toprak, yer kabuğunu örten gevşek bir örtüdür. Çeşitli özelliklerdeki ana kayanın; fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrışmasıyla oluşur….

                                       

Toprak, yer kabuğunu örten gevşek bir örtüdür. Çeşitli özelliklerdeki ana kayanın; fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrışmasıyla oluşur. İçinde çeşitli canlı toplulukları, hava ve su bulunur.

Toprak Oluşumunu Etkili Olan Faktörler

1. İklim

Toprağın oluşmasında ve yapısında en önemli etken iklimdir. Örneğin; nemli ve sıcak bölgelerde kimyasal çözünme fazla iken kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde fiziksel(mekanik) ufalanma daha fazladır. Kurak bölgelerdeki topraklar kireçli, tuzlu ve az humuslu iken, yağışın fazla olduğu yerlerde kireç, tuz ve humus oranı azdır.

2. Yerşekilleri

Toprak oluşumunu; erozyon, eğim ve bakı gibi yönlerden etkiler.

3. Taşların Özelliği

Çözülme ve dağılmaya karşı dirençli kayaçların bulunduğu bölgelerde toprak oluşumu yavaş olurken, yumuşak yapıdaki kayaçların bulunduğu bölgelerde toprak oluşumu hızlı gerçekleşmektedir.

4. Bitki Örtüsü

Bitki köklerinin kayaçların arasına girerek yaptıkları organik çözünme de toprak oluşumunda etkili olmaktadır.

Toprak oluşumunda bu faktörlerin dışında zaman ve beşeri faktörler de etkili olmaktadır.

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2345
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir