Bu ders notu
  • 2114 kişi okudu


Sözcükte Anlam – Terimsel Anlam ve Deyimsel Anlam

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

TERİMSEL ANLAM

Bir bilim, sanat, spor veya meslek dalıyla ilgili belirli bir kavramı karşılayan sözcüklerdir. Her bilim ve meslek dalının kendine özgü terimleri vardır.

Örnek: Ek : Dilbilgisi terimi

            Eşkenar:…

TERİMSEL ANLAM

Bir bilim, sanat, spor veya meslek dalıyla ilgili belirli bir kavramı karşılayan sözcüklerdir. Her bilim ve meslek dalının kendine özgü terimleri vardır.

Örnek: Ek : Dilbilgisi terimi

            Eşkenar: Matematik terimi

            Dava: Hukuk terimi

            Hücre: Biyoloji terimi

            Penaltı: Spor terimi

            Körfez: Coğrafya terimi

 

DİKKAT: Bir sözcüğün terim anlam kazanbilmesi için belirli bir dalda kullanılması gerekir. Örneğin; “Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir” cümlesinde “açı” sözcüğü terim anlamında kullanılmasına karşılık “Olaya bir de bu açıdan bakalım” cümlesinde mecaz anlamda kullanılmıştır.

 

DEYİMSEL ANLAM

İki yada daha çok sözcüğün birleşip kalıplaşması yoluyla ortaya çıkan söz gruplarıdır.

Örnek: “Sözlerime hep kulak tıkadın” cümlesinde “kulak tıkamak” deyimi “önemsememek, duymak istememek” anlamında kullanılmıştır.

Örnek: “Senin gönlünün dümeni bozulmuş” cümlesinde deyim “sıkça karar değiştirme” anlamında kullanılmıştır.

Okunma Sayısı 2114
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir