Bu ders notu
  • 2643 kişi okudu


Sözcükte Anlam İlişkileri

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

Yazılışları, sesleri farklı olduğu halde, aynı kavramı ve anlamı karşılayan sözcüklerdir.

Örnek: Sözcük=kelime

            Anlam=mana

           …

  1. EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

Yazılışları, sesleri farklı olduğu halde, aynı kavramı ve anlamı karşılayan sözcüklerdir.

Örnek: Sözcük=kelime

            Anlam=mana

            Tümce=cümle

NOT: Anlamdaş sözcükler aynı cümle içerisinde kullanılırsa gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.

Örnek: Yazarken sözcük ve kelime seçiminde çok dikkatliydi.

 

2. YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER

Cümlede anlamca birbirinin yerine kullanılmasa da aynı düşünceyi farklı biçimlerde ifade eden sözcüklerdir.

Örnek : Hısım ve akraba kelimeleri

             Yalan ve Yanlış kelimeleri

 

3. KARŞIT (ZIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.

Örnek : Yakın ve uzak

             İleri ve geri

             Kolay ve zor

Önemli Not: Bir sözcüğün olumsuzu onun karşıtı değildir. Örneğin; gelmek sözcüğünün karşıtı gitmek, olumsuzu gelmemek tir.

 

4. SESTEŞ (EŞ SESLİ) SÖZCÜKLER

Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerdir. Sesteş sözcükler arasında hiçbir anlam ilgisi yoktur.

Örnek: Gülmek anlamındaki gül ile çiçek türü olan gül

            Müzik aleti olan kanun ile yasama organı tarafından oluşturulan kanun:

            Kanun çalmayı öğreniyorum.– Kanun meclisten geçemedi.

 

5. SOMUT VE SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER

Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavramları, nesneleri karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.

Örneğin: elma, armut, kiraz, sıra, tahta, kapı..

Varlığı duyular aracılığıyla algılanamayan, madde halinde olmayan, düşüncede var olduğu kabul edilen kavramları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir.

Örneğin: akıl, aşk, ruh, kin, rüya

 

6. NİTELİK VE NİCELİK BİLDİREN SÖZCÜKLER

Varlıkların rengini, durumunu, biçimini, nasıl olduklarını kısacası özelliklerini belirten sözcüklere nitelik bildiren sözcükler denir.

Örneğin: O, çok iyi bir insandır.

Azalıp çoğalabilen veya ölçülüp sayılabilen varlıkları karşılayan sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.

Örneğin: Bu elbise bana küçük oldu.

 

7. ÖZEL VE GENEL ANLAMLI SÖZCÜKLER

       Sadece bir varlığı, sınırlı bir varlığı adlandıran, anlam kapsamı dar olan sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir.

       Örnek: Annesine çiçek verdi.

       Varlıkları, kavramları topluca adlandıran geniş kapsamlı sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir.

       Örnek: Çiçek dalında güzeldir.

 

       8. YANSIMA SÖZCÜKLER

Doğa seslerinin taklidi ile oluşan sözcüklerdir. Doğa sesleri eşyadan, insandan yada hayvandan çıkabilir. Yansıma sözcüklerin tamamı isim soyludur. Ancak bu sözcükler ek alarak fiil olabilirler.

Örnek: Kapı gıcırdayarak açıldı.

            Ağaçta kuşlar cıvıldaşıyordu.

Okunma Sayısı 2643
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir