Bu ders notu
  • 2475 kişi okudu


Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık – Devlet Yönetimi

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Osmanlı Devleti’nde, devlet anlayışının oluşmasında eski Türk gelenekleri, İslam dininin yükümlülükleri ve hakim olunan bölgelerdeki yönetim anlayışları etkili olmuştur.

–         …

–          Osmanlı Devleti’nde, devlet anlayışının oluşmasında eski Türk gelenekleri, İslam dininin yükümlülükleri ve hakim olunan bölgelerdeki yönetim anlayışları etkili olmuştur.

–          Osmanlılar geçmişten aldıkları yönetim, askerlik, kültür ve medeniyet alanlarındaki mirası, yaşadıkları çağın koşullarına uygun olarak geliştirmişlerdir.

–          Osmanlı yönetim sistemi temel olarak adalet ve hoşgörü üzerine kurulmuştur.

–          Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir yapı üzerine kurulmuştur. Devlet yönetiminde yayılmacı ve sömürgeci bir politika izlenmemiştir.

–          Osmanlı ülkesinde ilim, eğitim, sağlık, bayındırlık ve sosyal hizmetler Vakıf Sistemi ile sağlanmıştır.

–          Osmanoğulları soyunun erkek evlatlarından gelen, bey, sultan ve padişah olarak bilinen kişi, devleti Mutlak Monarşi ile yönetmiştir.

–          Kuramsal olarak kanunların yapılmasında ve uygulanmasında padişahın üzerinde bir güç yoktu. Ancak gelenek ve görenekler ile İslam dinine dayanan şer’i hükümler padişahın otoritesini sınırlandırmıştır.

–          Halifeliğin, Memlüklerle yapılan Ridaniye Savaşı ile Osmanlı Devleti’ne geçmesinin ardından, padişahlar halife unvanını kullanmaya başlamışlardır. Böylece monarşik devlet olma özelliğine teokratik devlet olma özelliği de eklenmiştir.

–          Padişahların, gelenek-görenekler ve şer’i hükümler ile çelişmemesi koşulu ile sınırsız kural koyma yetkisi vardır.

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2475
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir