Bu ders notu
  • 2440 kişi okudu


Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi – I. Selim (Yavuz)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Babasını (II. Bayezid) tahttan indirerek padişah olan I. Selim tahta çıkarken Yeniçerilerin desteğini almıştır.

–          Anadolu’da çıkan Bozoklu Celal Ayaklanması bastırılmıştır.

–         …

–          Babasını (II. Bayezid) tahttan indirerek padişah olan I. Selim tahta çıkarken Yeniçerilerin desteğini almıştır.

–          Anadolu’da çıkan Bozoklu Celal Ayaklanması bastırılmıştır.

–          1514 yılında Safevi Devleti ile yapılan Çaldıran Savaşı kazanılmış ve Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.

–          1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği yıkılmış, Ramazanoğulları Beyliği de Osmanlıya itaat edince Anadolu Türk Birliği tam olarak sağlanmıştır.

–          1516 Mercidabık Savaşı ile Memlükler yenilgiye uğratılmış ve Suriye ele geçirilmiştir.

–          1517 Ridaniye Savaşı ile Memlükler yenilgiye uğratılmış ve Mısır fethedilmiştir.

–          Mısır seferleri sonucu Memlükler ortadan kaldırılmıştır ve Baharat Yolu’nun denetimi tamamen Osmanlı’ya geçmiştir.

–          Çaldıran Savaşı’ndan sonra Tebriz’den, Ridaniye Savaşı’ndan sonra da Mısır’dan birçok bilim adamı İstanbul’a getirilmiştir.

–          Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

–          Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2440
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir