Bu ders notu
  • 3922 kişi okudu


I. Meşrutiyet’in İlanı (1876)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

KPSS Vatandaşlık I. Meşrutiyet’in İlanı (1876) Özet konu anlatımı.. www.kpsscafe.com

 

–          I. Meşrutiyet, aydın ve yazarların oluşturduğu Genç Osmanlılar olarak bilinen yurtseverler tarafından, 1876’da Padişah II. Abdülhamit’e ilan ettirilmiştir.

–          Kanun-i Esasi adlı ilk anayasanın 1876’da kabul edilmesiyle Osmanlı Devleti’nde ilk anayasa uygulanmaya konmuştur.

 

1)     I. Meşrutiyet’in özelliği

–          Türk tarihinde ilk kez anayasa yürürlüğe girmiştir.

–          Osmanlı tarihinde ilk kez meclis (parlamento) açılmış ve halka temsil hakkı verilmiştir.

–          I. Meşrutiyet’in ilanında Osmanlıcılık ve Batıcılık akımı etkili olmuştur. Amacı; Osmanlı yurttaşlarını dil, din, ırk, ayrımı gözetmeksizin kaynaştırmaktır.

 

2)     Kanun-i Esasi

Kanun-i Esasi’nin Özellikleri

  • Osmanlı Devleti bir monarşidir. Üniter bir devlettir. Devletin dini İslam, dili Türkçedir.

 

 

Parlamento (Meclis-i Umumi)

–          Yürütme yetkisi Bakanlar Kuruluna (başkanlığını padişahın yaptığı Heyet*i Vükela) verilmiştir.

–          Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela (hükümet) yapabilir.

–          Hükümet, padişaha karşı sorumludur.

a)     Meclis-i Mebusan

–          Osmanlı erkekleri 4 yılda bir yapılan seçimle atanırlar.

–          Yasama yetkisi vardır.

b)     Meclis-i Ayan

–          Padişah tarafından atanırlar. Ölünceye kadar görevde kalabilirler.

–          Yasama yetkisi vardır.

 

  • Padişah gerekli görüldüğünde meclisi açıp kapatabilecektir. (113. madde)
  • Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülenleri sürgüne gönderebilecektir.
  • Kanun-i Esasi ile düzenlenen temel hak ve hürriyetler şunlardır:

–          Vatandaşlık hakkı

–          Kişi hürriyeti

–          Kişi güvenliği

–          İbadet hürriyeti

–          Basın hürriyeti

–          Dilekçe hakkı

–          Öğretim hürriyeti

–          Mali güce göre vergi hürriyeti

–          Kanuni hâkim güvencesi

–          Vergilerin kanuniliği ilkesi

–          Müsadere ve angarya yasağı

 

 

 NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 3922
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir