Bu ders notu
  • 3593 kişi okudu


Kavimler Göçü ve Sonuçları

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

KAVİMLER GÖÇÜ

Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Hunların bir bölümü Balamir önderliğinde Batı yönünde ilerlemeye başlamış, bu ilerleyiş sırasında önlerine çıkan kavimleri (Ostrogot, Vizigot, Vandal, Angıl gibi) Avrupa içlerine doğru göçe zorlamıştır.

 

KAVİMLER…

KAVİMLER GÖÇÜ

Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Hunların bir bölümü Balamir önderliğinde Batı yönünde ilerlemeye başlamış, bu ilerleyiş sırasında önlerine çıkan kavimleri (Ostrogot, Vizigot, Vandal, Angıl gibi) Avrupa içlerine doğru göçe zorlamıştır.

 

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI

–         İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ açılmıştır.

–         Büyük Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılmıştır.

–         Avrupa’ya gelen barbar kavim şefleri merkezi krallıkların gücünü zayıflatmışlardır. Böylece Orta Çağ boyunca Avrupa’nın siyasi yönetim şekli olacak olan Feodalite (Derebeylik) güç kazanmıştır.

–         Avrupa’da yaşanan otorite boşluğundan dolayı Katolik Kilisesi güçlenmiş ve dogmatik düşünce sistemi (skolastik) etkinlik kazanmıştır.

–         Balamir tarafından Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

–         Avrupa’ya gelen Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmıştır.

–         Avrupa’nın yerli halkı ile göç eden gruplar kaynaşmış ve bunun sonucunda bugünkü Avrupa milletleri ortaya çıkmıştır.

 

Okunma Sayısı 3593
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir