Son Dakika
25 Ocak 2020 Cumartesi
Bu ders notu
  • 2888 kişi okudu


İşletme Ders Notları -2 (KPSS İşletme)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

                 İŞLETME GENEL NOTLAR-2

Amaçlar, işletmelerin ulaşmak istediği durumları ifade eder. Temel Amaçlar

İşletmelerde geleneksel olarak iki temel amaç ortaya çıkar. Kar elde etmek ve topluma…

                 İŞLETME GENEL NOTLAR-2

Amaçlar, işletmelerin ulaşmak istediği durumları ifade eder. Temel Amaçlar

İşletmelerde geleneksel olarak iki temel amaç ortaya çıkar. Kar elde etmek ve topluma hizmet.

Kar Elde Etmek;

Kar, bir işletmenin belirli bir dönem sonunda elde ettiği katıksız (net) gelirlerin toplamıdır. İşletmenin belli bir dönem sonunda elde ettiği toplam gelirler ile katlandığı toplam giderler arasındaki olumlu farktır. İşletmeler için gelişme ve büyüme göstergesidir. Üst yönetim için bir başarı değerlendirme ölçütü olan kar, çalışanlar içinde bir özendirme  ve teşvik aracıdır.

Topluma Hizmet,İşletmeler yaşadıklar bulunur. .

 

      Özel Amaçlar                      ­

a) Uzun Dönemli      Büyüme

b) Tüketicilere Nitelikli   Mal Sunma

c) Çalışanlara Uygun ücret Verme

d) Toplumsal Sorumluluk: İşletmeler, karının bir bölümünü çeşitli toplumsal etkinliklere aktarmak zorundadır. İşletmelerin kültürel çalış­malara öncülük etmesi, spor kuruluşları oluşturması sağlık ve güvenlik çalışmalarına girişmesi, eğitim-öğretim alanında etkinlik göstermesi toplumsal yönden olumlu bir izlenim ve katkı yaratma çabalarıdır. Günü­müzde, doğal çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin en az düzeyde tutulması, toplumun ve işletmelerin büyük önem verdiği konudur.

İşletmelerin İşlevleri

            İşletmelerde uygulanan işlevlere ilişkin ilk bilimsel yaklaşım, Yönetsel kuramın öncüsü Henry Fayol'un görüşlerini içerir. Fayol'un işletmelerde geçerli işlevleri:            ..

  • Yönetim Faaliyetleri
  • Teknik ya da üretim faaliyetleri,
  • Ticari faaliyetler (Satın alma, satış, pazarlama)
  • Finansal işlemler (Gerekli fonların sağlanması ve yönetim)
  • Muhasebe işlemleri (Envanter, gelir-gider hesapları)
  • Güvenlik faaliyetleri olarak sıralanmıştır.

İşletmelerin işlevleri ile ilgili bir başka sıralamada şöyledir.

. Genel işlevler – Yönetim

. Türsel işlevler

. Temel işlevler – Üretim, Pazarlama

. Kolaylaştırıcı işlevler – Finansman, Personel

. Destekleyici işlevler – Muhasebe, Ar-Ge, Halkla ilişkiler, Ulaştırma,

Depolama

İşlevlerin hangilerinin uygulanacağı veya hangileri için ayrı bölümler açılacağı; üst yönetim yaklaşımı, üretim konusu, sektör özellikleri, işlet­menin içinde bulunduğu özel koşullar, büyüklük gibi unsurların etkisi altında kararlaştırılır.

Üst yönetim yaklaşımı ve tercihleri, işlevlerin sayısı, öncelik sırası ve kapsamının belirlenmesinde temel bir etkendir. Bir mal üreten işletmede temel işlev üretimdir. Kalite kontrol, ar-ge ve değer destekleyici işlevlerde bulunur. Bir ticaret ya da pazarlama işletmesinde ise temel işlev, başka işletmelerce üretilmiş ürünlerin alınıp bu ürünlere gereksinme duyanlara ulaştırılması yani pazarlanmasıdır. Halkla ilişkiler, reklam, planlama, bunlara yardımcı işlevler de mevcuttur     www.kpsscafe.com

Üretilen Mal Ve Hizmet Çeşidi Yönünden

Endüstri işletmeleri, kullanılan girdileri fiziksel ya da kimyasal yönden eğişikliğe uğratarak yeni bir mala dönüştüren işletmelerdir.

Ticaret İşmeleri, malların toptancılığını, yarı toptancılığını ve

perakendeci_iğini yapan işletmelerdir.

Hizmet İşletmeleri,hizmet üreten ve pazarlayan her boyuttaki işlet­melerdir.

Üretim Araçlarının Mülkiyetine Göre İşletmeler

Özel Kesim İşletmeleri,üretim araçlarının mülkiyeti özel kişilerin

elinde bulunan işletmelerdir.

Kamu Kesimi İşletmeleri,Sermayesinin  tümü yada çoğunluğu devlete ya da kamu tüzel Yabancı Sermayeli İşletmeler,üretim araçlarının mülkiyeti başka ülke girişimcilerinin olan işletmelerdir.

Okunma Sayısı 2888
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir