Bu ders notu
  • 3350 kişi okudu


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Uygurlar

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.

840 yılında Kırgız Türkleri tarafından varlığına son verilmiştir.

Devletin yıkılmasından sonra Moğolların bünyesinde önemli görevlere gelen Uygurlar, bu topluluğun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır.

 

Uygurların…

Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.

840 yılında Kırgız Türkleri tarafından varlığına son verilmiştir.

Devletin yıkılmasından sonra Moğolların bünyesinde önemli görevlere gelen Uygurlar, bu topluluğun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır.

 

Uygurların Önemli Yönleri:

-Uygurlar, Gök Tanrı inancını bırakarak Maniheizm ve Budizm inançlarını benimsemişlerdir. ( Zamanla bu inançların tesirinde kalan Uygurlar savaşçı yönlerini kaybetmişlerdir. Uygurların et yemeyi yasaklayan Maniheizm inancını benimsemeleri, tarım ürünlerinin üretimiyle uğraşmalarına bu da yerleşik yaşama geçmelerine ortam hazırlamıştır. )

-Yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk Türk topluluğudur.

-Türk tarihinin ilk şehirlerini kurmuşlardır. (Beşbalık, Ordubalık, Turfan, Karaşar)

         Not: Türklerin şehir kuran ilk hükümdarı Bilge Kül Kağan, ilk şehri de Ordubalık’tır.

-Kendilerine ait Uygur alfabesini oluşturmuşlardır.

-Türk tarihindeki ilk mimari eserleri inşa etmişlerdir.

-Çin’den öğrendikleri kağıt ve matbaayı (hareketli harf sistemi) geliştirmişlerdir.

-Maniheizm inancında geçen terimleri Türkçe’ye çevirmişlerdir. (Bu durum Uygurların ulusçu bir kimliğe sahip olduklarının göstergesidir.)

-Göç ve Yaradılış Destanları Uygurlara ait önemli sözlü edebiyat eserleridir.

-Karabalsagun ve Sine- Uşi yazıtları Uygurların önemli yazılı edebiyat eserleridir.

-Orta Oyunu sahneleyen Uygurlar, Türk tiyatrosunun temelini atmışlardır. 

Okunma Sayısı 3350
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir