Bu ders notu
  • 2796 kişi okudu


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Kültür ve Uygarlık -Sosyal Hayat

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Eski Türk devletlerinde toplumun temelini aileler oluşturmuştur.

–          Çekirdek aile tipi görülen Türklerde, ataerkil yapı ön plandadır.

–         …

–          Eski Türk devletlerinde toplumun temelini aileler oluşturmuştur.

–          Çekirdek aile tipi görülen Türklerde, ataerkil yapı ön plandadır.

–          Toplumda tek eşle evlilik (monogami) geçerli olmuştur. Ayrıca, kadın sosyal yaşamda erkeğin yanında yer alabilmiştir.

Not: Toplumda kadının erkeğin yanında yer alabilmesi, tek eşle evliliğin esas alınması, hatun adı verilen hükümdar eşlerinin yönetime katılabilmesi, eski Türk toplumlarında kadına değer verildiğinin kanıtıdır.

–          Sosyal yapıda sınıf ayrımı ve kölecilik görülmez. Bunda en önemli sebep tarım toplumu olunmaması, göçebe yaşamı benimsemeleri ve törenin ayrıma müsaade etmemesidir.

–          Türk toplumlarının genel yaşam tarzı göçebeliktir. Yaylak – Kışlak anlayışı benimsenmiştir.

–          Diğer Türk toplumlarından farklı olarak Uygurları diğerlerinden ayıran bir diğer özellik de tarımla uğraşmaları, sulama kanalları yapmalarıdır.

–          Türklerde dini ve milli törenlere bütün millet katılırdı. Toy adı verilen şölenlerde kurbanlar kesilir, at yarışları düzenlenir ve dans edilirdi. Bu durum Türkler arasında sosyal dayanışmanın gelişmesine ortam hazırlamıştır.

 

            Önemli kavramlar:

            İl – Devlet

            Budun – Millet

            Urug – Soy

            Oguş – Aile

Okunma Sayısı 2796
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir