Son Dakika
29 Ocak 2020 Çarşamba
Bu ders notu
  • 2690 kişi okudu


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Kültür ve Uygarlık – Sanat

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Hayvan Üslubu

–          Eski Türk topluluklarında sanata eserleri genellikle taşınabilir malzeme üzerine işlemiştir. Sanatta bu özelliğin ortaya çıkmasının temel sebebi Türklerin göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş olmalarıdır.

–         …

Hayvan Üslubu

–          Eski Türk topluluklarında sanata eserleri genellikle taşınabilir malzeme üzerine işlemiştir. Sanatta bu özelliğin ortaya çıkmasının temel sebebi Türklerin göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş olmalarıdır.

–          Gündelik eşyalar, kılıç kabzaları, kemer tokaları ve çadırlar hayvan figürleriyle ve kıymetli taşlarla süslenmiştir. Türk sanatındaki bu tür süslemeye hayvan üslubu denilmiştir.

Yorum: Hayvan üslubunun Türk sanatında yaygın olarak kullanılması yaşam tazının bir toplumun kültürü üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir.

 

Heykel

–          Türk sanatındaki ilk heykel örnekleri balbal taşları olarak kabul edilir. Giderek ebatları büyüyen balbal taşları zamanla boyu 10 metreyi aşan heykeller haline gelmiştir.

–          Uygurlar Dönemi’nde heykel sanatı oldukça gelişmiştir. Heykel sanatında da hayvan üslubunun etkinliği yaygın olmakla beraber keçi, deve, at, fil heykellerine sıkça rastlanmaktadır.

 

Mimari

–          Konar-göçerlikten dolayı Uygurlara kadar eser görülmez. Uygurlar, yerleşik hayata geçtikleri için şehirler kurmuş, mimari eserler oluşturmuşlardır.

–          Kubbeli yapı ve köşe üçgenlerinin (Türk üçgeni) esin kaynağı Türk çadırıdır.

 

Resim

–          Uygurlarda, Fresko(duvar resmi) ve minyatür sanatı oldukça gelişmiştir.

 

Halı

–          İlk düğümlü halı örneği, Orta Asya’da Asya Hunları’na ait olduğu kabul edilen Pazırık Kurganı’nda bulunmuştur.

 

Çadır

–          Türkler göçebe yaşantıları nedeniyle yaşamlarının büyük bölümünü çadırlarda geçirmişlerdir. Çadır sanatı da buna bağlı olarak büyük gelişme göstermiştir.

 

Maden İşlemeciliği

–          Kurganlarda bulunan altın eşyalar, gümüş çanaklar, demir silahlar maden işlemeciliği konusunda Türklerin ileri olduğuna bir kanıttır.

–          Bir Türk prensien ait olduğu düşünülen Altın Adam Zırhı Türk maden sanatının en önemli örneklerinden biridir.

 

Müzik

–          Türk sanatı içinde en gelişmiş unsurlardan birisi musikidir.

–          Türk devletlerinde askeri bando çok yaygındır.

–          Türk müziğinin ilk örnekleri, kopuz eşliğinde söylenen destanlar, kahramanlık hikayeleri ve aşk türküleridir.

 

Tiyatro

–          Kaynaklar, IX. Yüzyıl sonlarında Uygurların Beşbalık şehrine gelen Çin elçisi şerefine verilen ziyafette orta oyununa benzer oyunlar oynandığını yazmaktadır.

Okunma Sayısı 2690
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir