Bu ders notu
  • 2265 kişi okudu


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Kültür ve Uygarlık- Ekonomik Yapı

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Bu durumun yaşanmasında iklim ve yer şekillerinin büyük etkisi vardır.

–          Hayvancılığa bağlı olarak dokumacılık gelişmiştir.

–         …

–          Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Bu durumun yaşanmasında iklim ve yer şekillerinin büyük etkisi vardır.

–          Hayvancılığa bağlı olarak dokumacılık gelişmiştir.

–          Ticari faaliyetlere de büyük önem veren Türklerde İpek Yolu önemli bir yere sahip olmuştur.

–          Türklerin İhraç Malları: Et, deri, canlı hayvan, kösele, silah, hayvansal gıdalar

–          Türklerin İthal Malları: Tarım ürünleri(hububat), ipek kumaş, giyim eşyası

–          Eski Türklerin kullandıkları en önemli ticari yollar; İpek ve Kürk yollarıdır. Türk topraklarından geçen İpek Yolu ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

 

İpek Yolu: Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz’de sona eren ticaret yoludur.

Kürk Yolu: Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağlarından İpek Yolu’na paralel olarak Çin’e ulaşan ticaret yoludur.

Yorum: Özellikle İpek Yolu’nun güzergahı incelendiğinde sık sık değişim yaşandığı göze çarpmaktadır. Bu durumun temel sebebi İpek Yolu’na hakim olan siyasi gücün değişmesidir.

–          Türkler genellikle üzerine hükümdar mührü vurulmuş ipek bez parçalarını (Kamdular) para yerine kullanmıştır.

–          Savaşçı yapıdan dolayı araç-gereçlere duyulan ihtiyaç nedeniyle demircilik gelişmiştir.

Okunma Sayısı 2265
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir