Bu ders notu
  • 2595 kişi okudu


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Kültür ve Uygarlık- Devlet Yönetimi

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

 

– Eski Türk topluluklarında devlete İL yada EL adı verilmiştir.

– Hükümdarın başlıca unvanları Kağan, Han, Hakan, Yabgu, Tanhu, İdikut, İlteberdir.

– Hükümdarlık alametleri otağ(çadır), taht(örgin), sancak, sorguç(kotuz), davul(nevbet), unvan almadır.

-…

 

– Eski Türk topluluklarında devlete İL yada EL adı verilmiştir.

– Hükümdarın başlıca unvanları Kağan, Han, Hakan, Yabgu, Tanhu, İdikut, İlteberdir.

– Hükümdarlık alametleri otağ(çadır), taht(örgin), sancak, sorguç(kotuz), davul(nevbet), unvan almadır.

– Hükümdarın görevleri ise töreyi uygulamak, halkını korumak, halkını doyurmak, adaleti sağlamak ve toy düzenlemekti. (Hükümdarın görevleri incelendiğinde Türklerde sosyal devlet anlayışının geçerli olduğu anlaşılmaktadır. )

– Türklerde hükümdarlığın kaynağı ilahi idi ve kutsal hanedanın kan bağından olan kişiler hükümdar olabiliyorlardı.

– Hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılır. Kut adı verilen yetkinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi. (Hanedan içindeki tüm erkeklerin kanında kut gücü taşıdığı düşünüldüğünden bu durum zamanla taht kavgalarının ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.)

– Kut anlayışının bir sonucu olarak, Eski Türk topluluklarında ülke, hanedanın ortak malı kabul edilmiştir. Bu anlayış hanedan içerisinde sık sık taht kavgası yaşanmasına sebep olmuştur.

 

KURULTAY (TOY- KENGEŞ)

– İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclise Kurultay (Toy- Kengeş) adı verilmiştir.

– Kurultayın üyeleri Hakan, Hatun(Katun), Hanedan üyeleri ve boy beyleri idi.

– Kurultay’n Görev ve Yetkileri:

  * Hakanın seçiminde etkili olmak

  * Devlet politikasını belirlemek

  * İnsan ve hayvan sayımı yapmak

  * Yargılama yapmak

  * Törelerde değişiklik yapmak

  * Ordu ile ilgili denetim raporlarını görüşmek

– Meclis belli zamanlarda toplanarak devlet meselelerini görüşür ve karara bağlardı.

– Kurultay’da genellikle son söz Kağan’a ait olduğu için meclis danışma meclisi özelliğini aşamamıştır.

Not: Hatun adı verilen kağan eşleri de idarede söz sahibiydi. Kurultay’a katılma, elçi kabul edebime gibi birtakım hakları da vardı. Bu durum, Türklerde kadına değer verildiğinin de açık kanıtıdır.

Okunma Sayısı 2595
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir