Bu ders notu
  • 3100 kişi okudu


Islahat Fermanı (1856)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

KPSS Vatandaşlık-Anayasa Islahat Fermanı (1856) Özet konu anlatımı.. www.kpsscafe.com

 

Anayasal gelişimin üçüncü adımı olan Islahat Fermanı, 1856 yılında Padişah Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir.

 

Fermanın Amaçları:

–          Osmanlı’yı çöküşten kurtarmak,

–          Kırım Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda azınlık haklarıyla ilgili karar alınmasını önlemek

–          Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın içişlerine karışmasını engellemek

–          Tanzimat Fermanı’nın eksikliklerini tamamlamak

–          Azınlıkların Osmanlı’ya olan bağlılığını artırmaktır.

 

Fermanın Özelliği:

Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlama amacı taşımıştır.

 

Fermanın İçeriği:

–          Azınlıklar, devlet memuru ve il genel meclislerine üye olabileceklerdir.

–          Hukuk kuralları azınlık dillerine çevrilecektir.

–          Herkes şirket ve banka türü ticari kurumlar açabilecektir.

–          Mahkemeler açık yapılacak, herkes kendi dinine göre yemin edebilecektir.

–          Cizye (gayrimüslimlerin ödediği askerlik vergisi) kaldırılacak, azınlıklar için bedelli askerlik uygulaması getirilecektir.

–          Rüşvet ve iltimas önlenecek, vergilendirme herkesin gelirine göre yapılacaktır.

–          Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanınacak; tapınak, hastane ve okullarda onarım yapmalarına izin verilecektir.

–          İşkence, angarya ile Hristiyan ve Musevileri küçük düşürücü sözler yasaklanacaktır.

–          Yabancılar, ülkenin her yerinde bedelini ödemek koşuluyla mülk sahibi olabilecektir.

–          Azınlıklar, Türk okullarında okuyabilecek, kendi dillerinde öğretim yapan okullar açabilecektir.

 

 

NOT:  Eşitlik sağlama amaçlı azınlıklara verilen bu geniş haklar Osmanlı Devleti’nin dağılmasını hızlandırmıştır. Diğer yandan Müslüman halkın memnuniyetsizliği artmıştır.

 

 

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 3100
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir