Son Dakika
27 Ocak 2020 Pazartesi
Bu ders notu
  • 2579 kişi okudu


İnkılâp Kanunlarının Korunması

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

KPSS Vatandaşlık İnkılâp Kanunlarının Korunması Özet konu anlatımı.. www.kpsscafe.com

 

Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

 

  • 3 Mart 1924 – Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • 25 Kasım 1925 – Şapka İktisası Hakkında Kanun
  • 30 Kasım 1925 – Tekke ve Zaviyelerle, Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun
  • 17 Şubat 1926 – Türk Medeni Kanunu
  • 1 Kasım 1928 – Beynelmilel Erkam’ın Kabulü Hakkında Kanun
  • 1928 – Türk Harfleri’nin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
  • 1934 – Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanun
  • 1934 – Bazı Kisvelerin (kıyafetlerin) Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

Yukarıda geçen İnkılâp Kanunları 1982 Anayasası ile koruma altına alınmıştır.

 

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2579
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir