Bu ders notu
  • 2300 kişi okudu


İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri – Kültür ve Medeniyet – Hukuk Sistemi

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Türk – İslam devletlerinde kanun önünde herkes eşittir ilkesine dayanarak hukuk; şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı.

     1. Şer’i Hukuk

–          Şer’i davalara kadılar bakardı.

–         …

Türk – İslam devletlerinde kanun önünde herkes eşittir ilkesine dayanarak hukuk; şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı.

     1. Şer’i Hukuk

–          Şer’i davalara kadılar bakardı.

–          Kadıların sorumlusuna Kad’il Kudat denirdi.

–          Miras, boşanma ve ticaret meseleleri şer’i hukuk kapsamındadır.

–          Siyasi otorite kadılara baskı uygulayamazdı. Bu durum hukukun kısmen bağımsız olduğuna kanıttır.

–          Kadıların verdiği kararı haksız bulanlar kadıdan şikayetçi olabilirdi. Bu durumda diğer kadılardan oluşan bir kurul meseleyi yeniden incelerdi.

–          Şer’i Hukuk’un temelini İslam kuralları oluşturmuştur.

2. Örfi Hukuk

–          Örfi davalara Emir-i Dad bakardı.

–          Örfi Hukuk’un temelini töreler oluşturmuştur.

–          Ülke güvenliğini bozanlar ve kanunlara karşı gelenler örfi mahkemelerde yargılanırdı.

Okunma Sayısı 2300
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir