Son Dakika
19 Ocak 2020 Pazar
Bu ders notu
  • 2032 kişi okudu


İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri – Kültür ve Medeniyet – Dil ve Edebiyat

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Türk-İslam devletlerinde genellikle edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça, halkın kullandığı dil ise Türkçe olmuştur.
Türk-İslam devletlerinde genellikle edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça, halkın kullandığı dil ise Türkçe olmuştur.

Karahanlılar Dönemi

–          Divan-ı Lügat’it Türk (Kaşgarlı Mahmut): Kaşgarlı Mahmut, Orta Asya…

Türk-İslam devletlerinde genellikle edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça, halkın kullandığı dil ise Türkçe olmuştur.

Karahanlılar Dönemi

–          Divan-ı Lügat’it Türk (Kaşgarlı Mahmut): Kaşgarlı Mahmut, Orta Asya Türk kültür ve uygarlığı konularında önemli bilgiler vermiştir. Eser ilk Türkçe ansiklopedik sözlüktür ve çoğunlukla Arapça yazılmıştır.

–          Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip): Siyasetname özelliği olan eser, devlet adamlarına öğütler vermektedir. Yazarı bilinen ilk Türk-İslam eseridir ve “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.

–          Atabet’ül Hakayık (Edip Ahmet Yükneki): Uygur alfabesiyle yazılan eser ahlaki öğretiler içermektedir. Atabet’ül Hakayık “gerçeklerin eşiği” anlamına gelmektedir.

–          Divan-ı Hikmet (Hoca Ahmet Yesevi): Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın ilk örneği sayılmaktadır. Ahlaki öğütler içeren eser didaktik özellikte yazılmıştır.

 

Gazneliler Dönemi

–          Bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak Farsça kullanılmıştır.

–          Ordu ve sarayda ise Türkçe kullanılmıştır.

–          Firdevsi’nin Sultan Mahmut için yazdığı Şehname en önemli eserleridir.

 

Harzemşahlar Dönemi

–          Zemahşeri, Mukaddimet’ül Edeb adlı sözlüğünde Türk lehçeleri ile ilgili bilgiler vermektedir.

 

Büyük Selçuklular Dönemi

–          Devletin resmi dili Farsça iken halk arasında ve orduda Türkçe kullanılmıştır.

–          Sultan Melikşah’tan itibaren yazar ve şairler korunmuştur.

–          Ömer Hayyam’ın Rubaileri ile Enveri’nin Kasideleri önemli eserleridir.

–          Nizam’ül Mülk’ün devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eseri Selçukluların anayasası niteliğindedir.

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com.tr” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2032
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir