Bu ders notu
  • 2287 kişi okudu


İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri – Kültür ve Medeniyet – Devlet Yönetimi

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Eski Türk devletlerindeki hakimiyet anlayışı İslam sonrası dönemde de devam etmiştir. Türk – İslam devletlerinin birçoğunda ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.

–         …

–          Eski Türk devletlerindeki hakimiyet anlayışı İslam sonrası dönemde de devam etmiştir. Türk – İslam devletlerinin birçoğunda ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.

–          Bu anlayıştan dolayı hanedan içinde sık sık taht kavgaları yaşanmıştır.

–          Kut anlayışı Türk – İslam tarihinde hükümdarın Allah adına ülkeyi yönetmesi şeklinde bir uygulamaya dönüşmüştür.

–          Gazneli ve Selçuklularda hükümdarlığın halife tarafından tasdik olması kuralı işlenmiştir. Bu hükümdarlar siyasi hakimiyetlerini hiçbir şekilde Abbasi halifeleriyle paylaşmamışlardır.

–          Tolunoğulları ve İhşitlerde hükümdarlar siyasi ve askeri alanda geniş yetkilere sahip olmuşlardır. Hükümdarların çocuk yaşta olması durumunda, devleti idare etme yetkisi naiblere bırakılmıştır.

–          Selçuklu Devleti’nde önemli devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula Divan-ı Saltanat adı verilmiştir. Bu divanın asıl başkanı, Sahib-i Divan-ı Devlet denilen büyük vezirdir.

–          Selçuklularda meliklerin iyi bir yönetici olarak yetişmesi için çalışan görevlilere Atabey adı verilmiştir.

–          Atabeyler, devletin zayıfladığı dönemlerde bulundukları bölgelerde bağımsızlık ilan ederek devletin parçalanmasına neden olmuşlardır. 

Okunma Sayısı 2287
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir