Bu ders notu
  • 2053 kişi okudu


İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri – Kültür ve Medeniyet – Bilim ve Sanat

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra bilim adamlarını himayeleri altına alarak bilimsel çalışmaların gelişmesini desteklemişlerdir.
–          Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra bilim adamlarını himayeleri altına alarak bilimsel çalışmaların gelişmesini desteklemişlerdir.

–          Medreselerde İslami bilimlerin…

–          Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra bilim adamlarını himayeleri altına alarak bilimsel çalışmaların gelişmesini desteklemişlerdir.

–          Medreselerde İslami bilimlerin yanında tıp, astronomi, matematik, kimya, tarih ve coğrafya gibi dersler de okutulmuştur.

–          Karahanlılar Dönemi’nde Semerkant, Buhara ve Kaşgar önemli bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

–          Gazneli Sultan Mahmut zamanında Nişabur’da önemli medreseler kurulmuştur.

–          Tuğrul Bey zamanında Nişabur’da ilk Selçuklu medresesi açılmıştır. Alparslan zamanında Bağdat’ta Vezir Nizam’ül Mülk tarafından Nizamiye Medresesi açılmıştır.

–          Önemli bilim adamları: Farabi, Gazali, Biruni, İbn-i Rüşt, Zemahşeri, Harezmi, Barani, Ömer Hayyam, İbn-i Sina.

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com.tr” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 2053
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir