Bu ders notu
  • 2522 kişi okudu


İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri – Gazneli Devleti

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Devletin kurucusu Samanoğulları’nın Horasan Valisi Alp Tekin’dir.

–          Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulan devlet kısa süre içinde Taharistan, Hindistan ve İran’a…

–          Devletin kurucusu Samanoğulları’nın Horasan Valisi Alp Tekin’dir.

–          Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulan devlet kısa süre içinde Taharistan, Hindistan ve İran’a kadar genişlemiştir.

–          Gazneli Mahmut Dönemi’nde en geniş sınırlara ulaşılmış ve devlet en gelişmiş dönemini yaşamıştır.

–          Gazneli Mahmut Dönemi’nde Hindistan’a düzenlenen 17 sefer ile burada İslamiyet’in yayılması sağlanmıştır.

–          Bu seferler sayesinde devletin sınırları Ganj Nehri’ne kadar genişlemiştir.

–          Irak’a yönelen Gazneli Mahmut, Şii Büveyhoğulları’nın baskısından Abbasi halifesini kurtarmıştır.

–          Gazneli Mahmut, sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

–          Sultan Mesud Dönemi’nde Büyük Selçuklu Devleti ile yapılan 1040 Dandanakan Savaşı ile yıkılma sürecine giren Gazneli Devleti, Afganistan’ın yerli topluluğu Gurlular tarafından tamamen yıkılmıştır.

 

Önemli Yönleri:

–          İmparatorluk özelliğine sahip olmuşlardır.

–          Kuruldukları bölgede Türk nüfusun yoğun olmaması ve zamanla Türk kültüründen kopmaları devletin kısa ömürlü olmasına yol açmıştır.

–          Gazneliler’de bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, saray dili de Türkçe olmuştur. Bu durum Gazneliler’de Türkçe’nin gelişimini yavaşlatmıştır.

–          Bilime ve edebiyata önem vermişlerdir. Firdevsi’nin Sultan Mahmut için yazdığı Şehname adlı eser bu döneme aittir.

Okunma Sayısı 2522
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir