Bu ders notu
  • 2360 kişi okudu


İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri – Büyük Selçuklu Devleti – Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

–          Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları Oğuz Boyu'nun mensuplarıdır.

–          Cend şehrine gelerek Müslüman olan Oğuzların lideri Selçuk Bey bilinen ilk hükümdarıdır.

–         …

–          Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları Oğuz Boyu'nun mensuplarıdır.

–          Cend şehrine gelerek Müslüman olan Oğuzların lideri Selçuk Bey bilinen ilk hükümdarıdır.

–          Selçuk Bey’den sonra yerine geçen Arslan Yabgu’nun Gazneliler tarafından öldürülmesiyle tahta Tuğrul ve Çağrı kardeşler geçmiştir.

Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi:

–          1038’de Gaznelileri mağlup edip Horasan’a egemen olan Tuğrul Bey Nişabur’da adına hutbe okutarak bağımsızlığını ilan etmiştir. (Hutbe okutmak bir hükümdarlık alametidir. Türk-İslam devletlerinde görülen bu duruma İslamiyet öncesi Türk devletlerinde rastlanmaz.)

–          1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı ile Gazneli Devleti’nin Horasan’daki gücüne son verilmiştir.

–          Anadolu’ya yönelen Selçuklular, 1048 yılında Bizans-Gürcü kuvvetleri ile yaptıkları Pasinler Savaşı’nı kazanarak Anadolu’nun fethi için önemli bir adım atmışlardır.

–          Tuğrul Bey; Anadolu’dan Bizans, Mısır üzerinden de Fatimilerin baskısına maruz kalan Abbasi halifesini bu baskıdan kurtarmıştır. (Tuğrul Bey’in Halife’ye yaptığı yardımlardan ve Büveyhoğulları’nın saldırılarına son vermesinden sonra İslam dünyası Selçukluların koruyuculuğu altına girmiştir ve Tuğrul Bey’e bu yardımından dolayı halife tarafından Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı unvanı verilmiştir.)

 

Okunma Sayısı 2360
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir