Bu ders notu
  • 6067 kişi okudu


Hukuk Kurallarının Yaptırımları – Hükümsüzlük

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır. Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık olmak üzere 3 türü vardır.

1. Yokluk:

Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan…

Hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır. Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık olmak üzere 3 türü vardır.

1. Yokluk:

Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan birine uyulmadan yapılması halinde bu işlemin yokmuş gibi kabul edilmesidir. Örneğin; resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme yok hükmündedir.

2. Butlan:

Hukuki işlemlerin geçersiz kabul edilmesidir.

Mutlak butlan: Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla beraber kanunun emredici hükümlerine aykırı olmasıdır. Örneğin; bir kimsenin amcası, dayısı, halası ve teyzesi ile evlenmesi Medeni Kanun’a göre yasaktır. Böyle bir evlilik bir şekilde yapılmış olsa bile geçersizdir ve bu yüzden iptal edilir. Yine akli yönden özürlü iki kişinin evlenmesi de mutlak butlan ile sakattır.

Nisbi butlan: Nispi butlanda ise hukuki işlem kurucu unsurlara sahip emredici hükümlere uygundur. Ancak hukuki işlemi yapan iradede sakatlık vardır. Örneğin; evlilik mukavelesine sarhoş edilerek imza attırılan birisi sonradan bu işlemin iptal edilmesini isteyebilir.

3. Tek Taraflı Bağlamazlık:

Hukuki işlemi yapan taraflardan birisinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasıdır. Örneğin; on beş yaşında bir kişinin yetişkin birisiyle yaptığı satım sözleşmesi, küçüğü bağlamazken yetişkini bağlar.

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu ders notu  “www.kpsscafe.com” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Okunma Sayısı 6067
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir