Bu ders notu
  • 2292 kişi okudu


Doğal Afetler – Erozyon

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Arazinin yüzeyini örten topraüın akarsu, rüzgar ve sel suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınıp süpürülmesi ve başka yerlere taşınmasına erozyon denir.

Kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünden yoksun arazilerden erozyon daha fazla görünür.

 

Erozyonu…

Arazinin yüzeyini örten topraüın akarsu, rüzgar ve sel suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınıp süpürülmesi ve başka yerlere taşınmasına erozyon denir.

Kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünden yoksun arazilerden erozyon daha fazla görünür.

 

Erozyonu Arttıran Sebepler:

–          Bitki örtüsünün fakir olması ve tahrip edilmesi

–          Eğimin fazla olması

–          Yağış rejiminin düzensiz olması

–          Meraların aşırı otlatılması ve tarlaya çevrilmesi

–          Arazinin yanlış kullanılması

              *  toprağın nadasa bırakılması,

              *  tarlanın eğime paralel sürülmesi

              *  anızın yakılması

–          Halkın bilinçsiz olması

 

Erozyonun Sonuçları:

–          Verimli tarım alanları daralır.

–          Tarımsal verimlilik azalır.

–          Çölleşme hızlanır.

–          Barajların ömrü kısalır.

–          Delta alanları genişler.

–          Doğal denge bozulur.

 

Erozyonu Önlemek İçin:

–          Nadas uygulaması yerine nöbetleşe ekim yapmak

–          Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

–          Toprağı eğime dik sürmek

–          Anız örtüsünü yakmamak

–          Eğimli arazilerde basamaklar (taraçalama) yapmak

–          Barajların kenarlarını ağaçlandırmak

–          Ormanları korumak

–          Meraların aşırı ve erken otlatılmasını önlemek

–          Usulsüz tarla açmayı önlemek

–          Halkı bilinçlendirmek gibi tedbirlerin alınması gerekir.

 

Önemli Not: Türkiye’de erozyon en fazla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Ayrıca Türkiye’de erozyonla kaybedilen toprak miktarı Avrupa kıtasındaki erozyonla kaybedilen toprak miktarından daha fazladır.

Okunma Sayısı 2292
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir