Bu ders notu
  • 2223 kişi okudu


Doğal Afetler – Deprem

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

Yerin derinliklerinde meydana gelen ani titreşim hareketlerine deprem denir. Türkiye oluşum bakımından genç bir ülke olduğu için deprem alanıdır.

Türkiye’de başlıca deprem bölgeleri, Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Güney Anadolu fay hattı olarak üçe ayrılır:

 …

Yerin derinliklerinde meydana gelen ani titreşim hareketlerine deprem denir. Türkiye oluşum bakımından genç bir ülke olduğu için deprem alanıdır.

Türkiye’de başlıca deprem bölgeleri, Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Güney Anadolu fay hattı olarak üçe ayrılır:

      1. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

Saroz Körfezi’nden başlayarak Marmara Denizi’ne, oradan İzmit Körfezi’ne daha sonra Kuzey Anadolu Dağları’nın güneyinden geçerek Van Gölü’nün kuzeyine kadar uzanan Türkiye’nin en uzun fay hattıdır.

2. Batı Anadolu Fay Hattı (BAF)

Ege Bölgesi’ndeki sert tortul tabakaların kırılmasıyla oluşan horst ve grabenlerin olduğu sahadır. Güney Marmara’yı da kapsar.

3. Güney Anadolu Fay Hattı (GAF)

Hatay’daki Amik Ovası’ndan başlayarak, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinden geçip, Van Gölü’nün güneyine kadar uzanan fay hattıdır.

Not: BAF, KAF, GAF alanları birinci derece deprem bölgeleridir.

 

Türkiye’de Deprem Riski Az Olan Yerler:

–          İç Anadolu’da: Konya, Karaman çevresi

–          Akdeniz’de: Taşeli Platosu ve çevresi

–          Güneydoğu Anadolu’da: Mardin- Midyat çevresi

–          Marmara’da: Ergene havzası

–          Karadeniz’in kıyı kesimleri

–          Yıldız Dağları Bölümü

 

Depreme Karşı Alınacak Bazı Önlemler:

–          Sert yapılı arazilere yerleşim yeri kurmak

–          İnşaatta depreme dayanıklı malzeme kullanmak

–          Çok katlı yapılar yerine az katlı yapılar yapmak

–          İmar yasalarıyla kat sayısına sınır getirmek

–          Halkı bilinçlendirmek

–          Fay hatları üzerine yerleşim yeri yapmamak

Okunma Sayısı 2223
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir