Bu ders notu
  • 2262 kişi okudu


AĞIRLIKLI ORTALAMA SERMAYE MALİYETİNİN HESAPLANMASI (KPSS İstatistik)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

CAPM Modeli ile Hesaplanması

 

A.O.S.M=Wb*kb + Ws*ks

 

Wb  (Borcun Ağırlığı) =Toplam Borç / Toplam Pasifler

Ws  (Öz Sermaye Ağırlığı) = Öz Sermaye / Toplam Pasifler

 

Toplam Borç = Kısa Vadeli Borçlar + Uzun  Vadeli Borçlar

 

                  …

CAPM Modeli ile Hesaplanması

 

A.O.S.M=Wb*kb + Ws*ks

 

Wb  (Borcun Ağırlığı) =Toplam Borç / Toplam Pasifler

Ws  (Öz Sermaye Ağırlığı) = Öz Sermaye / Toplam Pasifler

 

Toplam Borç = Kısa Vadeli Borçlar + Uzun  Vadeli Borçlar

 

                   = 53.805.906.000.000 + 4.995.068.000.000

                     = 58.800.974.000.000 TL

 

Toplam Pasifler = 102.375.796.000.000 TL

 

Wb = 58.800.974.000.000/102.375.796.000.000

      = %57.43

 

Ws = %100-%57.43

      = %42.57

 

·        NOT:2002/12 için gelir tablosu ve bilançoları henüz açıklanmadığı için 2002/9’a ait rakamlar borç ve sermaye ağırlıklarının hesaplanmasında optimal rakamlar olarak kabul edilmiştir.

 

kb = I*(1-v)                        I  : Faiz Oranı

    = 0.64*(1-0.33)             v  : Vergi Oranı

    =0.4288                         kb : Borç Maliyeti

 

·        NOT:Vergi oranı bilanço dipnotları sayfa 6’daki vergi karşılığı maddesinde belirtilen %33 olarak alınmıştır. Faiz oranı ise bilanço dipnotları sayfa 4’teki borçlar ve alacaklar maddesinde Merkez Bankasınca belirlenen %64’tür.

 

ks ‘nin hesaplanması

 

ks (Öz Sermaye Maliyeti) = rf  + ( `rm – rf )*b

 

 

rf  : Risksiz Faiz Oranı

rm : Pazarın (İMKB-100 Endeksi) Faiz Oranı

b       : Hisse Senedinin Pazara Karşı Duyarlılığı

 

 

Yıllar                TATKS Kapanış Fiy     İMKB-100 Kapanış Fiy.

 

31.12.1998                   11250                             2597

31.12.1999                   13500                          15208

31.12.2000                     5800                             9437

31.12.2001                   10100                          13782

31.12.2002                     6900                          10463

 

TATKS’nin Verim Oranı                          İMKB-100’ÜN Verim Oranı

 

1998-99 için   P99 – P98 / P98 ® % 20                                     % 485.6

1999-00 için   P00 – P99 / P99 ® -%57.037          -% 37.947

2000-01 için   P01 – P00 / P00 ® %74.138            % 46.042

2001-02 için   P02 – P01 / P01 ® -% 31.683                  -% 24.082

 

`r i =%1.3545                                                      `rm = %117.403

 

ri – `ri                        (ri – `ri)2                       rm – `rm              ( rm – `rm) 2

 

18,6455              347,654                 368,197             135569,030

-58,3915           3409,567                 -155,35               24133,622

72,7835            5297,437                      -71,361                  5092,392

-33,0375           1091,476                      -141,485              20018,005

å(ri – `ri )2 = 10146,134             å( rm – `rm) 2 = 184813,049

 

 

Gm2  = å (rm-`rm )2

                 ———-     = 46203,502

                     n-1

 

b = COVmi / Gm2

 

 

 

COVmi= å (rm-`rm )*( ri-`ri ) / n-2

            =15416,744/3

           =5138,914

 

b = COVmi / Gm2

   = 5138.914 / 46203,502

   = 0,111

 

ks (Öz Sermaye Maliyeti) = rf  + (`rm – rf )*b

 

rf=0,4545                          = 0,4545+( 1,17403 – 0,4545)*0,111

                                      = 0,4545+0,71953*0,111

                                      =0,5343

 

NOT: Risksiz faiz oranı(rf) 31.12.2002 tarihli Milliyetin ekonomi sayfasından alınmıştır.

 

A.O.S.M=Wb*kb + Ws*ks

                     = 0,5743*0,4288+0,5343*0,4257

             = 0,24625+0,022745

             =0,4737

 

YORUM: Tat konserve yapacağı yeni yatırımlar için en az % 47.37 verim almalıdır. İMKB-100 Endeksindeki 1000 birimlik değişmede Tat Konserve 111 birimlik değişme gösterecektir. Tat Konservenin risk düzeyi düşüktür. b’nin üzerinde olsaydı riskli şirket olduğunu söyleyebilirdik. Kısa Vadede önemli değişimler ve getiriler beklemek çok zordur.

 

 

Okunma Sayısı 2262
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir