Son Dakika
23 Ekim 2019 Çarşamba
Bu ders notu
  • 4587 kişi okudu


1. Meşrutiyetin İlanının Sebepleri (1876 – 1878)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

1. Meşrutiyet neden ilan edilmiştir? 1. Meşrutiyetin ilan edilmesindeki neden neydi? İşte tüm detayları ile 1. meşrutiyet tarih ders notu.

I. Meşrutiyetin İlanının Sebepleri (1876 – 1878)

1 – Genç Osmanlıların çalışmaları

2 – Osmanlıyı dağılmaktan kurtarma isteği

3 – Dış müdahaleleri önleme isteği

4 – Halkı yönetime katma isteği

5 – Anayasal düzene geçme isteği

6 – Ayaklanmaları durdurma isteği

23 Aralık 1876 ‘da Kanun – i Esasi ilan edildi.

Not:Kanuni Esasi ile halk ilk kez sınırlıda olsa yönetime katıldı.

Not: Meşrutiyete geçerek Tersane konferansı sonuçsuz bırakıldı.

Not: Kanun – i Esasi ilk Osmanlı Anayasasıdır.

Not: Kanun – i Esası
1 – İlk Osmanlı Anayasasıdır. Prusya ve Belçika Anayasalarını örnek almıştır.

2 – Meclisi Ayan ve Meclisi Mebusan vardır. Ayan Meclisi; padişah tarafından ömür boyu seçilir. Mebusan Meclisi; Osmanlı erkekleri tarafından 4 yıllığına seçilir.

3 – Yasama görevi Ayan ve Mebusan meclisine aittir.

4 – Yürütme görevi Padişah ve bakanlar kuruluna aittir. (Heyet – i vükela)

5 – Kanun teklifini hükümet yapar.

6 – Hükümet padişaha karşı sorumludur.

7 – Padişahın meclisi fes etme yetkisi vardır.

8 – Meclis hükümete karşı sorumludur.

9 – Padişahın sürgüne gönderme yetkisi vardır.

Not:Kanuni Esasi ille ilk kez Anayasal devlet düzenine geçildi.

Not:Kanuni Esasi ile ilk kez parlementer sisteme geçildi.

Not:Kanuni esasi ilanında Osmanlıcılık fikri etkilidir.

Okunma Sayısı 4587
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir